Novosti

NAKA DOO ŠIRI POSAO — NOVE MAŠINE ZA SEČENJE I SLITOVANJE

Uprkos tome što je poslovanje prethodne godine bilo otežano epidemiološkom situacijom, preduzetnici širom Srbije vredno su radili na tome da ne samo održe nego i unaprede svoja preduzeća. Naka d. o. o. uvoznik i distributer pocinkovanog, plastificiranog i hladnovaljanog lima, jedna je od vodećih firmi u svom polju, ne samo u Srbiji nego i u regionu. 

Tokom dugogodišnjeg poslovanja Naka d. o. o. je izgradila reputaciju pouzdanog poslovnog partnera. Ovu titulu branimo tako što dosledno i odgovorno širimo svoj program i usklađujemo proizvode sa svetskim standardima. 

Naš apsolutni cilj jeste zadovoljstvo svih klijenata. Cilj jeste ambiciozan, ali je i dostižan, a stižemo ga pouzdanošću i fleksibilnošću. Retko koja kompanija je spremna da prihvati sve sugestije, zahteve i ideje svojih klijenata, ali Naka d. o. o. se ističe u ovoj kategoriji.

Najnoviji inovacije Naka d. o. o. su dve nove mašine – mašina za sečenje rolni limova na table i mašina za slitovanje, odnosno uzdužno sečenje rolni na trake.

Naka d. o. o. već godinama ima linije vrhunske tehnologije koje nam omogućavaju da snabdevamo naše poslovne partnere pocinkovanim, plastificiranim i hladnovaljanim limom. Odlučili smo da dopunimo svoju visokotehnološku liniju mašina kako bismo mogli da ispratimo tržišnu potražnju.

Klijenti su na prvom mestu 

Nove mašine će raditi bez prekida, što će doprineti ne samo većem asortimanu kompanije nego i bržoj isporuci. Ove mašine, koje služe za sečenje limova iz rolni, omogući će kompaniji da zadovolji raznovrsne potrebe svojih klijenata jer će proizvod koji uvoze i distribuiraju moći da prosleđuju klijentima u nekoliko različitih oblika — u rolnama, tablama ili slitovima.

Višedecenijsko iskustvo i stručna obuka

Nove linije mašina pomoći će nam da ispratimo radne naloge kojih je svakog dana sve više. Pošto montaža novih linija podrazmeva i obuku, stručnjaci proizvođača iz Kine držaće obuku našim zaposlenima koji će raditi na predmetnim mašinama. 

Nove mašine kao i čist entuzijazam za zadovoljenje potreba tržišta i ugađanje klijentima, obeležavaju početak novog poslovnog doba za Naka d. o. o. U svetlu prethodne godine ovaj poduhvat i uspeh uvoznika i distributera iz Beograda još su veći nego što se čini na prvi pogled. Stručni kadar kao i dodatna obuka stručnjaka iz Kine će doprineti još većem razvoju ove kompanije.